Adat- és információ kezelés

1) Dokumentumkezelés:

A dokumentumok elsősorban elektronikus formában készülnek, kivételt képez a szállítólevél.

Árajánlat, visszaigazolás, szállítólevél, számla: Ezen dokumentumok egyedi sorszámmal ellátva, zártrendszerű, elektronikus formában kerülnek rögzítésre. Az „árajánlat” -ból készül a következő dokumentum (pl. visszaigazolás, vagy szállító). Lehetőség van az utólagos módosításra az elektronikus (NAV) számla kiállítása előtt.

Számlázás: A számlák tárolása elektronikus formában történik. A számla kibocsátója 8 évig őrzi meg a számlákat. A szükséges adatokat megismerő személyek köre: az adatokat elsődlegesen vállalkozás, illetve a vele munkajogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, és kezelni, vagy azokkal műveleteket végezni, kizárólag a feladatkörükbe tartozóan. Munkatársaink a személyes adatokat bizalmasan kezelik, nem teszik közzé és harmadik személyek részére nem továbbítják. Az adatkezelési szabályok betartásáért a munkavállalók munkajogi felelősséggel tartoznak.

Weboldal adat- és információ kezelése: „amennyiben a weboldalon keresztül történik adatkezelés, abban az esetben kötelező nyilvánossá tenni az adatkezelési tájékoztatót. A leggyakoribb adatkezelési esetek a teljesség igénye nélkül: kapcsolatfel-vételi űrlap, webshop rendelés, weboldal analitikával kapcsolatos adatkezelés, hírlevél feliratkozás és a hozzá kapcsolódó adatbázis.” Ez a jogszabály.

Honlapunk használata: a használathoz regisztráció nem szükséges, ezért az előző pontban felsoroltak közül egyik lehetőség sem áll fent. Megállapítható, hogy a weboldalon keresztül személyes adat nem kerül rögzítésre.

Sütik (cookie-k) kezelése: nincsenek ilyenek!

2) Panaszkezelés:

Célunk az ügyfeleink magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. Az ügyfeleinktől érkező panaszokat a legrövidebb időn beül kezeljük.

A klasszikus panaszkönyv személyes kontaktus hiányában nincs. Az írásos panaszokat a „levelezések” dossziéban egy évig megőrizzük.

3) Hulladék-kezelés:

Cégünk irodát és készáru-raktárt működtet. Az irodai és kommunális hulladék elszállítása a szokásos módon történik és nem igényel külön szabályozást. A hivatalos iratok más módon kerülnek megsemmisítésre.

4) Veszélyes anyag kezelése:

Veszélyes anyagok a raktárban csak eredeti, gyári csomagolásban lehetnek. Ezekhez van „biztonsági adatlap”, melyek a honlapunkról is letölthetők.

 

 

 

 

sitemap.ror

sitemap.html

sitemap.xml

urllist.xml